آبسال

هزینه تعمیر لباسشویی آبسال

تاریخ : 1403.03.11
نویسنده : Ostad Absal

 

لیست هزینه تعمیرات ماشین لباسشویی آبسال به شرح زیر است :

 

مبالغ به صورت هزار تومان است !

 

اجرت تعویض هیدروستات - 250 تا 300

اجرت تعویض پمپ - 200 تا 400

اجرت تعویض تاخو - 200 تا 300

اجرت تعویض شیربرقی - 200 تا 250

اجرت تعویض دستگیره - 150 تا 200

اجرت تعویض تسمه - 150 تا 200

اجرت تعویض لاستیک - 200 تا 250

اجرت باز و بست مخزن جاپودری - 200 تا 250

اجرت باز و بست شیشه درب - 150 تا 200

اجرت تعویض خرطومی - 150 تا 200

اجرت باز و بست موتور - 350 تا 400

اجرت باز و بست برد - 350 تا 400

اجرت اوراق و مونتاژ دیگ و آبکش - 1300 تا 2000

اجرت تعویض خازن  - 250 تا 300

اجرت تعویض شفت - 250 تا 350

اجرت تعویض میکروسویچ - 200 تا 250

اجرت تعویض پایه - 150 تا 200

 

بالا
تماس با استاد آبسال