آبسال

علت کار نکردن دور خشک کن لباسشویی آبسال

تاریخ : 1403.03.09
نویسنده : Ostad Absal

در صورت کار نکردن خشک کن لباسشویی امکان رخداد موارد زیر وجود دارد :

  • این احتمال وجود دارد که خازن راه اندازی مشکل داشته باشد.
  • همچنین ممکن است به اشتباه چرخه خشک کن را غیرفعال کرده باشید.
  • ممکن است برد مدار خراب باشد.
  • این احتمال وجود دارد که ماشین لباسشویی بیش از حد بار شده باشد.
  • همچنین ممکن است مشکل از خود موتور ماشین لباسشویی باشد.
  • مطمئن شوید که برنامه ای که انتخاب می کنید دارای چرخه خشک کن است یا خیر.
  • باید مجموعه کلیدها را بررسی کنید.

 

بالا
تماس با استاد آبسال